OVERLOCK KNIVES

for BABYLOCK | BORTHER | DAIKOKU | JUKI | KANSAI-SP | MERROW | NEW HOME | NEW LONG | PEGASUS | RIMOLDI | REECE | SINGER | SIRUBA | TOYOTA | UNION-SP | YAMATO


for BABYLOCK

60544 Lower
205-9102-01A Lower(CT)
408-9102-01A Upper
205-9101-01A Upper
480-9101-01B Upper
428-9101-01B Upper
PL-Q1-01B Upper
60507 Lower(CT)
405-9101-01A Upper(CT)

for BROTHER

112436-0-01
155193-0-01
Lower
118527-0-01 Lower
S20582-001 Lower
S20899-001 Lower
S20583-001 Lower
X05007001 Lower
148198-0-01 Upper
127734001 Upper
144074-0-01 Upper(CT)
144074-300 Upper(CT)
140242-0-01 Angled Upper(CT)
S20579-101 Angled Upper(CT)
S20898-101 Angled Upper(CT)
S20897-101 Angled Upper(CT)
S20896-101 Angled Upper(CT)
148815-0-01 Angled Upper(CT)

for RIMOLDI

270-113 Lower
270-113/1
202146-0-10
Lower
2701P9-113/1
203144-0-10
Lower
277-113
203012-0-10
Lower
279-113/1
203069-0-10
Lower
6378-113
302808-0-10
Lower
290-113
204693-0-10
Lower
290-113SP
204693-0-11
Lower
CT270-113/1
207015-2-00
Lower(CT)
CT277-113
207016-2-00
Lower(CT)
CT279-113/1
207017-2-00
Lower(CT)
CT290-113
207020-2-00
207020-2-01
Lower(CT)
CT290-113SP Lower(CT)
302807-0-10
6378-112
Upper
CT302865-0-11 Upper(CT)
270-112
202142-0-10
Angled Upper
270-112/1
202143-0-10
Angled Upper
279-112
203066-0-10
Angled Upper
276B-112
202932-0-10
Angled Upper
277-112
203010-0-10
Angled Upper
2777-112
203759-0-10
Angled Upper
290-112
2777-1121
203783-0-10
Angled Upper
CT270-112
207000-200
Angled Upper(CT)
CT279-112
207006-2-00
Angled Upper(CT)
CT290-112
CT2777-1121
207003-2-00
Angled Upper(CT)
CT276B-112
207001-2-00
Angled Upper(CT)
CT277-112
207002-2-00
Angled Upper(CT)
CT2777-112
207004-2-00
Angled Upper(CT)

for NEW HOME

113
ML-113
Lower
784048
784048001
Lower(CT)
110-1
ML-110-1
Upper
784045
784045008
Lower(CT)

for NEW LONG

246061 Moving
246071 Fixed

for REECE

32-2047-1-001 Left
32-2047-1-002 Right
32-2048-1-001 Left
32-2048-1-002 Right
48-1125-5-721 Top

for JUKI

B4118-804-000
B4118-804-00C
Lower
B4122-352-00A
B4122-352-000
4122-354-00A
B4122-357-00D
Lower
118-46003 Lower
115-66502 Lower
124-47504 Lower
A4113-102-000
A4145-335-000
Lower
MAS-11016000 Lower
MAS-11017000 Lower
B4108-352-00B(L) Upper
611325N Upper
118-47506 Upper
164-16109 Upper
164-18709 Upper
MAS-11012000 Upper
MAS-11013000 Upper
A4142-335-000 Upper(CT)
B4108-352-00B
B4108-352-000
Upper
118-47407 Upper
118-45708 Upper(CT)
120-04909 Upper(CT)
118-45609 Upper(CT)
B4108-352-00D Upper(CT)
B4111-804-00C Angled Upper(CT)
118-45906 Angled Upper(CT)
118-45807 Angled Upper(CT)
B4111-804-00A Angled Upper(CT)
115-65900 Angled Upper(CT)

for YAMATO

95277 Lower
30421 Lower
37538 Lower
22195 Lower
3101633 Lower
35285 Lower
2100167 Lower
3201062 Lower
3101026 Lower
3110038 Lower
37469-HSS Lower
37472 Lower
2121111 Lower
95276 Lower(CT)
37469 Upper
37514 Upper
20493 Upper
37472-HSS Upper
20496 Upper(CT)
32914 Upper(CT)
3110037 Upper(CT)
3101028 Upper(CT)
3101465 Upper(CT)
20491 Angled Upper(CT)
35286 Angled Upper(CT)

for UNION-SP

39549 Lower
28964 Lower
39549J Lower
CT39549
39549N
Lower(CT)
CT39549J Lower(CT)
36270 Upper
39270A Upper
36250 Upper
39570 Angled Upper
39570K Angled Upper
39570J Angled Upper
CT39570J Angled Upper(CT)
CT39570 Angled Upper(CT)

for TOYOTA

1250004-237B Lower
1250004-229B Upper
1650004-229 Upper(CT)
1270004-229 Upper(CT)
1250014-229 Upper(CT)

for DAIKOKU

DSK-25 Lower
DSK-27 Lower

for MERROW

6-91E Lower
6-91 Lower
6-90 Upper

for KANSAI-SP

07-169 Lower
07-206 Lower
07-507 Lower
07-558 Lower
07-707 Lower
07-168
07-170
Upper
07-505 Upper
07-570 Upper
07-703 Upper(CT)
07-702 Angled Upper(CT)
07-124 Angled Upper(CT)
07-406 Angled Upper(CT)

for PEGASUS

202573
201127
323-870-203
323-870-211
Lower
202572
202295
323-870-202
323-870-210
Lower
137562 Lower
277009 Lower
204161
323-870-213
Lower
204161A Lower
3543
312-870-001
Lower
202893
323-870-212
323-870-215
Lower(CT)
204351
323-870-218
Lower(CT)
138559 Upper
202570
323-870-200
Upper
3544A
312-870-003
Upper
277000 Upper
200971 Upper(CT)
205890 Upper(CT)
202527
202527A
323-870-207
323-870-005
Upper(CT)
201121ANS Upper(CT)
201121A
323-870-214
Upper(CT)
205258 Upper(CT)
306394 Upper(CT)
210755(CT) Angled Upper

for SIRUBA

B
KR-35
Lower
KR-35C Lower
KR-23C Upper(CT)
KR-23 Upper(CT)
KR-23A Upper(CT)
42309 Lower
164728
164233
Lower

for SINGER

164037 Lower
410295 Lower
412749 Lower
CT164728 Lower(CT)
42305 Upper
164809 Upper(CT)
412585 Upper(CT)
164308 Angled Upper
164550 Angled Upper
164556 Angled Upper

for OTHERS

755128 Lower
X05007001 Lower
300417 Lower(CT)
11442 Lower(CT)
755106 Upper
127734001 Upper
330404 Upper(CT)
0246002553 Top
21-5602 Top
B4121-052-A00 Counter Knife
B4121-522-000 Counter Knife

GREAT KNIVES MANUFACTURE CO., LTD

NO, 115 Wugong 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 248, Taiwan(R.O.C.)
TEL: +886 2 2299-1297
FAX: +886 2 2299-1298
GREAT KNIVES Manufacture(GKM)
| |

GREAT INDUSTRIAL (KUNSHAN) CO., LTD.

No.6 Jin Yang East Road., Lu Jan Town, Kunshan, Jiangsu China
TEL : +86 186 2525 9891
FAX : +86-512-57079922